Capital invest logo
MiniKredi
Paratë në dorë për 15 minuta
0% interes
Mikro Kredi
për Bizneset
Kredi Agro
Shërbime
konsulence
Ndërtimi i
plan-biznesit
Partneri juaj
.
Previous
Next
MiniKredi
Për 15 minuta paratë në dorë
Mikro Kredi
për Bizneset
Kredi Agro
Shërbime
konsulence
Ndërtimi i
plan-biznesit
Previous
Next

Promocion

Përfitoni nga ULJET që Capital Invest ofron për klientët besnikë! Aplikoni tani nëse je klient përsëritës pas herës së 3-të ose pas herës së 5-të, vetëm me një mjet identifikimi!

MiniKredi nga Capital Invest

Produkti Mini Kredi është një produkt ofertë që mundëson kredi personale, pa garantor ose kolateral dhe vetëm me një kartë identiteti.

Mikro Kredi
për Biznes

Nevoja për një kreditim të vazhdueshëm në një biznes, pavarësisht përmasave të tij, është pjesë e pandashme në zhvillimin e aktivitetit të tij.

Shërbime konsulence

Ofrojmë shërbim këshillimi për zhvillimet e tregut dhe në përputhje me ligjet shqiptare. Optimizim të performancës për biznesit tuaj.

Ndërtimi i një
Plan Biznesi

Tek ne mund të gjeni mbështetjen e duhur për ndërtimin e një plan-biznesi, për të qenë gjithnjë e më solid dhe konkurrues në treg.

Lini një Takim

en_USAlbanian

Nëse nuk jeni të kujdesshëm, “BORXHI” do t’ju kontrollojë ju! Shumë “kredi” krijojnë probleme me pagesat. Merrni hua (borxh) aq sa mund të përballoni dhe e vlerësoni gjendjen tuaj financiare të sigurtë për ta shlyer.

Capital Invest Sha është këtu për t’ju ndihmuar!