Capital invest logo

Capital Invest Sh A kerkon nje Operator Kredie

Capital Invest Sh A kerkon te punesoje “Operator Kredie” (Durres)

Puna që do të kryejë punëmarrësi do të jetë:

 • Sherbim ndaj klientit per pranimin dhe dergesen e vlerave monetare, pagesa utilitare – energji, uje, gjoba, rimbushje celulari etj, veprime bankare si arketime, pagesa etj.
 •  Pergatitje dokumentash per dhenie huaje konform mareveshjeve dhe akteve te tjera ligjore. Disbursimi dhe arketimi I huase, sistemimi dhe ruajtja e dokumentacionit per huadheniet, arketimet dhe pagesat e arkes. Sigurimi dhe ruajtja e vlerave monetare.

Kryerja e detyrave kryesore, proceset e punes dhe dokumentimi I tyre.

 1. Dhenia e kredive.
 2. Marja e Informacionit te detajuar per klientin .
 3. Ligjshmeria dhe Vlefshmeria e dokumentit te identifikimit.
 4. Aneksi 2 (Klauzola e Pelqimit Paraprak)
 5. Kerkimi ne Regjistrin e Bankes se Shqiperise.
 6. Kushtet e Posacme te Kredise.
 7. Kushtet e Pergjithshme te Kredise.
 8. Parakontraktori I Kredise.
 9. Mandat Pagesa e Disbursimit
 10. Dokumentacioni I pergatitur per cdo kredimares deri ne momentin e disbursimit si dhe dokumenta te tjere ne procesin e arketimit, shtyrjes deri ne mbyllje te kredise, do te sistemohet ne vecanti per cdo kredimares duke zbatuar kriterin kronologjik te dates se disbursimit.
 11. Pagesat dhe dergesat e vlerave monetare kryhen pasi te verifikohet ligjshmeria dhe vlefshmeria e dokumentit te identifikimit te personit qe paraqitet per kryerjen e veprimeve.
 12. Dokumenton derdhjet dhe terheqjet ne banke dhe I pasqyron ne veprimet ditore te arkes.

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Diplome e mesme/universitare – preferohen profilet Ekonomik, Menaxhim Biznesi, Finance&Bank
 • Eksperiencë punë në institucionet financiare – Banka, IFJB
 • Mosha e preferuar +30 vjec.
 • Aftësi të avancuara komunikimi dhe prezantimi  verbal dhe të shkruar
 • Të ketë aftësi të mira komunimi në gjuhe të huaja: Anglisht, Italisht
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve baze të paketës Microsoft Office, vecanerisht Excel, si dhe të sistemeve të tjera të menaxhimit të kompanive.
 • Eksperience në raportime të ndryshme
 • Të jetë eficent në menaxhimin e kohës dhe prioriteteve
 • Të jetë i fokusuar drejt rezultateve dhe përmirësimit të vazhdueshëm
 • Leje drejtimi të klasit B

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian