Capital invest logo

Kredi per te papunet

Kredi per te papunet. Pavarësisht nëse zotëroni një biznes dhe duhet të mbyllni dyqanin për shkak të COVID-19 ose keni punuar për dikë tjetër dhe jeni pushuar nga puna. Aktualisht mund të jeni duke kaluar një periudhë të vështirë. Përveç zgjidhjes suaj të radhës, ju ndoshta keni 1.000 mendime që ju vinë në mendje. Ju madje mund të shqetësoheni se të ardhurat tuaja nga papunësia nuk do të zgjasin aq shumë deri sa ju ta kaloni këtë situat.

Nëse është kështu, mund të pyesni veten nëse mund të merrni një kredi personale ndërsa jeni të papunë, dhe përgjigjja është po.

Marrja e një kredi për të papunet
Aftësia juaj për të marrë një kredi personale nuk varet nga statusi juaj i punësimit, edhe pse mund të duket kështu në fillim. Ja se si të merrni një kredi per te papunet:

Si të kualifikoheni për një kredi personale kur jeni të papunë
Të ardhurat që përdorni për të shlyer borxhin e kredisë nuk duhet të vijnë nga një punëdhënës. Huadhënësit më të mirë të kredive personale kuptojnë se situata e secilit është e ndryshme.

Huadhënësit do të konsiderojnë këto si të ardhura:

Përfitimet e papunësisë
Përkrahja e fëmijëve
Pagesat e aftësisë së kufizuar
Investimet si pensionet vjetore
Pension
Sigurimet Shoqërore
Të ardhurat e qirasë
Trashëgimia
Alimentim
Pagesa të rregullta nga një shlyerje

Nëse nuk keni të ardhura të qëndrueshme, ju mund të përdorni diçka me vlerë si kolateral. Kur merrni një kredi me kolateral, kredia njihet si një kredi e siguruar dhe huadhënësit mund ta marrin këtë kolateral nëse nuk jeni në gjendje të paguani. Shembuj të kolateralit përfshijnë:

Makinë
Shtëpi
Llogaria e Kursimeve
Llogari pensioni
Diçka tjetër me vlerë

Kreditë personale që nuk kërkojnë kolateral njihen si kredi pa kolateral. Me kredi pa kolateral, huadhënësi nuk mund të marrë shtëpinë, makinën ose pronat e tjera nëse ju mungojnë parat. Por kreditë e pasigurta janë më të vështira për t’u miratuar.

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian