Capital invest logo

Kredi per shtepi

Çfarë është një kredi per shtepi?

Një hua ose kredi për shtëpi, e njohur edhe si kredia hipotekore. Kredia per shtepine është një shumë parash e huazuar.

Kredia per shtepine, Ajo i referohet një kredie të përdorur për të blerë ose mbajtur një shtëpi. Për të blerë një tokë ose lloje të tjera të pasurive të paluajtshme. Huamarrësi bie dakord të paguajë huadhënësin me kalimin e kohës. Zakonisht në një seri pagesash të rregullta që ndahen në principal dhe interes. Prona shërben si kolateral për të siguruar kredinë. Një huamarrës duhet të aplikojë për një hipotekë nëpërmjet huadhënësit të tij. Të sigurohet që ata të plotësojnë disa kërkesa, duke përfshirë rezultatet minimale të kredisë dhe pagesat paraprake. Aplikimet për hipotekë kalojnë një proces rigoroz nënshkrimi para se të arrijnë në fazën e mbylljes. Llojet e hipotekave ndryshojnë bazuar në nevojat e huamarrësit. Të tilla si kreditë konvencionale dhe me normë fikse.

Huamarrësi duhet të paguajë shumën e kredisë me interes në këstet e lehta mujore. Gjatë një periudhe kohore që mund të ndryshojë nga 10-30 vjet në varësi të natyrës së huasë.

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian