Capital invest logo

Kredi per biznes

Nëse po filloni sipërmarrjen tuaj të biznesit, ose jeni në modalitet zgjerimi, ka shumë të ngjarë që do t’ju duhet financim për të mbështetur objektivat e biznesit tuaj. Capital Invest është zgjidhja juaj. Ai u mundëson sipërmarrësve të dalin nga toka dhe të mbajnë nën kontroll bizneset e tyre me anë të kredise per biznes.

Kredi per biznes

Është një lloj huaje e cila mund të jetë më e përshtatshmja për ju dhe ju mund të përdorni këtë kredi për të forcuar biznesin tuaj. Ne po theksojmë elementet e mëposhtëm për secilin program dhe lloj huaje:

Pagesa paraprake – Një shumë parash që huamarrësi duhet të paguajë për projektin – përfaqëson një përqindje të kostove të projektit.

Kushtet e huasë – Kushtet specifike të përfshira gjatë huamarrjes së parave, përfshirë normën e interesit dhe periudhën e shlyerjes.

Kapitali punues – Një lloj huaje për biznesin e vogël që mund të përdoret për të financuar çdo ditë, nevoja operacionale.

Besëlidhjet financiare – Marrëveshje midis huamarrësit dhe huadhënësit me kufizime të caktuara për huamarrësin gjatë pagesës së huasë.

Garancitë personale – Huamarrësi pajtohet, në lidhje me biznesin, të jetë 100% personalisht përgjegjës për shlyerjen e plotë të kredisë.

Zgjedhja e huadhënësit të duhur – Capital Invest

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian