Capital invest logo

Kredi pa kolateral

Çfarë është një kredi pa kolateral?

Një hua e pasigurt është një hua që nuk kërkon asnjë lloj kolaterali. Në vend që të mbështeten në asetet e huamarrësit si garanci. Huadhënësit miratojnë kredi të pasigurta bazuar në aftësinë kreditore të huamarrësit. Shembuj të huave të pasiguruara përfshijnë kredi personale, kredi studentore dhe karta krediti.

Si funksionon një kredi pa kolateral?

Kredi pa kolateral. Nganjëherë të referuara si kredi nënshkruese ose hua personale – miratohen pa përdorimin e pronës ose aseteve të tjera si kolateral. Kushtet e këtyre huave, përfshirë miratimin dhe marrjen, janë më shpesh të kushtëzuara nga rezultati i kredisë së një huamarrësi. Në mënyrë tipike, huamarrësit duhet të kenë rezultate të larta krediti për t’u miratuar për kredi të pasigurta

Një hua e pasiguruar qëndron në kontrast me një kredi të siguruar, në të cilën një huamarrës premton një lloj aktivi si kolateral për kredinë. Asetet e premtuara rrisin “sigurinë” e huadhënësit për dhënien e huasë. Shembuj të huave të siguruara përfshijnë hipotekat dhe kreditë për vetura.

Për shkak se kreditë e pasigurta kërkojnë rezultate më të larta të kredisë sesa kreditë e siguruara, në disa raste huadhënësit lejojnë aplikuesit e huave me kredi të pamjaftueshme për të siguruar një parashikues. Një shpërndarës merr përsipër detyrimin ligjor për të përmbushur një borxh nëse huamarrësi dështon. Kjo ndodh kur një huamarrës nuk arrin të paguajë interesin dhe pagesat e principalit të një huaje ose borxhi.

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare, institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse, përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian