Capital invest logo

Kredi e menjehershme

Çfarë është një kredi e menjëhershme?

Kredi e menjehershme është një kredi afatshkurtër që zakonisht është për një shumë të vogël parash.
Ato janë hua të cilat nuk kërkojnë shumë nga dokumentacioni dhe miratohen menjëherë pa pasur nevojë të zotoni pasuritë tuaja. Ju mund të aplikoni për një kredi tek Capital Invest online ose duke vizituar degët tona.

Karakteristikat kryesore dhe përfitimet e një kredie të menjëhershme

Pa kolateral: Një hua e menjëhershme është një lloj huaje e pasigurt. Do të thotë se nuk keni nevojë të paraqisni ndonjë garanci ose kolateral për t’u miratuar për një hua.
Miratimi pa letër: Kur aplikoni për një hua të menjëhershme online të gjitha dokumentet do të duhet të ngarkohen në internet. Kështu ju mund ta bëni të gjithë transaksionin pa asnjë letër.
Koha minimale e përpunimit: Koha e përpunimit për një kredi të menjëhershme është dukshëm e shkurtër. Në krahasim me kohën e përpunimit të huave të tjera.
Disbursim i menjëhershëm: Kur keni nevojë urgjente për para, gjithmonë rekomandohet të aplikoni për një hua të menjëhershme. Pasi fondet e miratuara do të disbursohen menjëherë në llogarinë tuaj.
Nuk ka kufizime se si të shpenzoni: Ju mund t’i shpenzoni paratë për gjithçka që ju nevojitet. Nuk ka kufizime në përdorimin e fondeve tuaja të miratuara

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian