Capital invest logo

Kredi e bute

Çfarë është një Kredi e butë?

Kredi e bute është një hua pa interes ose një normë e ulët interesi. Gjithashtu të njohura si “financim i butë” ose “financim koncesional”, kreditë e buta kanë kushte më të lehta. Të tilla si periudha të zgjatura të saj në të cilat duhet të paguhen vetëm interesat ose shërbimet, dhe pushimet me interes. Kredi e bute në thelb është një hua me kushte dhe kushte relativisht të buta në krahasim me huatë e tjera. Këto kushte më të lehta mund të jenë në formën e normave më të ulëta të interesit, kohëzgjatjes së zgjatur të shlyerjes, etj.

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri.

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian