Capital invest logo

Products

MiniKredi Product

Produkti MiniKredi është produkti që mundëson kredi personale (4.000- 50.000 Lekë) pa garantor dhe vetëm me një mjet identifikimi (kartë identiteti/ pasaportë), e aprovuar brenda 15 minutash nga “Capital Invest” sh.a. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për çdo nevojë të përditshme apo për shpenzime të papritura me të cilat ju përballeni.

Klientët trajtohen ndershmërisht, me përkushtim dhe profesionalizëm, pavarësisht moshës, nivelit të të ardhurve, apo historisë së tyre financiare. Aplikimi për kredi mund të kryhet edhe nëpërmjet formularit online, nga aparati juaj celular, tableti apo kompjuteri pavaresisht orarit, ditës apo vendndodhjes suaj kudo ku jeni ne Shqiperi. Procesi është 100% transparent, i thjeshtuar dhe pa procedura te komplikuara burokratike. 

Aplication form

Business Micro loan

The need for continuous credit in any business, regardless of size, is an integral part of its activity. With Business Micro loan, Capital Invest enables a list of loans for all business needs. You can choose your loan term from 0 to 60 months, with 24% interest per year and 2% disbursement commission. We value your way of operating and we set a limit, which you can use appropriately at any time, and of course only pay for the part used. The flexibility of this instrument allows any entrepreneur to overcome the momentarily difficulties take another step in the development of his business.

Careful initial analysis by our experts, is the basis of a healthy and long-term relationship.

Capital Invest adapts you according to your business type, special loan types.

Sherbime Konsulence

Ofrojmë shërbim këshillimi në përputhje me legjislacioni shqiptar dhe zhvillimet e tregut, për optimizimin e performancës së biznesit tuaj. Ky proces bazohet në tipologjinë e biznesit, dinamikës së zhvillimit të tij dhe mundësive në treg, si dhe karakteristikave përkatëse. Në këtë mënyrë ju keni mundësi më të mëdha për të përmirësuar performancën e biznesit tuaj në treg, duke patur në fokus avantazhin konkurrues.

Ndertimi i nje Plan Biznesi

Tek ne mund të gjeni mbështetjen e duhur për ndërtimin e një plan-biznesi, për të qenë gjithnjë e më solid dhe konkurrues në treg. Ky plan përfshin të gjitha karakteristikat kryesore që duhet të ketë një biznes, analizë të pikave të forta, dobësive, mundësive si dhe rreziqeve në treg. Ky proces është i domosdoshëm për bizneset e reja në treg që përballen me një ambient sfidues.

en_GBEnglish (UK)