Mikro Kredi për Biznes

Nevoja për kreditim të vazhdueshëm në çdo biznes, pavarësisht përmasave, është pjesë e pandashme e aktivitetit të tij. Me Mikro Kredinë e Biznesit , Capital Invest bën të mundur një linjë kredie për të gjitha nevojat e biznesit. Ju mund të zgjidhni afatin e kredisë tuaj nga 0 deri në 60 muaj, me interes 24% […]

Kredi Ditore

Çdo kush nga ne ka nevojat e tij për financim të momentit. Capital Invest me kredinë ditore ofron një zgjidhje të shpejt për kërkesat imediate për para. Vetëm me kartën e identitetit, ju mund të aplikoni për një kredi të shpejt në të gjithë rrjetin e degëve të Capital Invest në Shqipëri, gjithashtu dhe nëpërmjet […]

Kredi Konsumatore

Dëshira dhe kërkesa për plotësimin e nevojave të përditshme është gjithmonë prezente tek secili prej nesh. Kredia Konsumatore e Capital invest, ofron zgjidhjen ideale për të gjithë ata që dëshirojnë të kryejnë blerje produktesh të natyrave të ndryshme, apo për shpenzime të parashikuara të cilat kalojnë buxhetin tuaj mujor, duke u dhënë mundësinë ta ndajnë […]

MiniKredia brenda dites

Produkti MiniKredi është produkti që mundëson kredi personale (4.000- 50.000 Lekë) pa garantor dhe vetëm me një mjet identifikimi (kartë identiteti/ pasaportë), e aprovuar brenda 15 minutash nga “Capital Invest” sh.a. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për çdo nevojë të përditshme apo për shpenzime të papritura me të cilat ju përballeni. Klientët trajtohen ndershmërisht, me […]