Capital invest logo

Agjencia me e mire per kredi te shpejte

Capital Invest është Agjencia me e mire per kredi. Ajo ju ofron të gjitha kredit që ju keni nevojë.
Produktet e saj kryesore janë kredi konsumatore, kredi ditore, si dhe mikro kredi për biznes.

Gjithashtu ajo ofron produktin e saj Mini Kredi.

Produkti Mini Kredi është një produkt ofertë që mundëson kredi personale, pa garantor ose kolateral dhe vetëm me një kartë identiteti. Kredi e lëvruar në një kohë të shpejtë rekord nga Capital Invest sha.

Aplikimi për kredi mund të bëhet edhe ONLINE, nga celulari juaj, tableti apo një kompjuter pavarësisht orarit, ditës apo vend ndodhjes suaj kudo jeni në Shqipëri. Online gjeni edhe asisencën e duhur.

Një kredi e shpejtë ditore mund të përdoret për çdo nevojë të përditshme. apo për shpenzime të jashtëzakonshme ose të papritura që ju përballeni. Ajo ofrohet për AQ DITË SA JU NEVOJITET.

E aprovuar për 15 minuta, Ju mund ta merrni kredinë me para në dorë (CASH) pranë Degës. Tek Bulevardi “Zog i Parë” Tiranë, Degës pranë 21 Dhjketorit. Pranë zyrave të Capital Invest në qytetet Durrës, Elbasan ose pranë zyrave te agjentëve tanë në rrethe. Ose direkt në llogarinë tuaj bankare.

Klientët trajtohen me përkushtim dhe profesionalizëm, ndershmërisht pavarësisht nivelit të të ardhurve, historisë financiare apo moshës tyre. Capital Invest SH.A ofron mundësinë e proçesit të thjeshtuar, pa burokraci e lodhje në sigurimin e dokumentacionit apo garantorëve mbështetës në mënyrë 100% transparente.

Hapat e proçesit, interesi, komisionet dhe i gjithë informacioni i nevojshëm janë plotësisht të pasqyruara dhe lehtësisht të aksesueshme.

Kriteret për të pëmbushur financimin e këtij produkti janë bazike:

  1. INDIVID nga 18 – 70 vjeç REZIDENT në Shqipëri
  2. I punësuar të paktën 3 muajt e fundit
  3. VETËM me kartë identiteti, pa garantor
  • Aplikim online ose në degët tona
  • Financimi nga 5 mijë deri në 50 mijë lëkë.
  • Njoftim me SMS për tërheqje CASH ose në llogarinë tuaj bankare

SI TË KTHEJ KREDINË QË KAM MARRË ?

Ripagimi i kredisë mund të bëhet CASH prane degeve tona ne Tiranë, Durres (së shpejti në Elbasan, Shkodër, Fier, Korcë etj), ose në llogaritë bankare (sipas detajeve në vijim), duke specifikuar numrin tuaj personal, siç paraqitet në kartën e identitetit.

Emri i Përfituesit: Capital Invest sha

ALPHA BANK
IBAN : AL74 9021 1319 0141 2300 2272 8234

BKT BANK
IBAN : AL9820511021376631CLPRCLALLA

OTP BANK
IBAN : AL05213110370000000000059199

RAIFFEISEN BANK
IBAN : AL26202110060000000021178107

A MUND TA SHTYJ AFATIN PËR RIPAGIMIN E KREDISË ?

Mos u shqetësoni nëse nuk keni mjaftueshëm PARA për të shlyer kredinë në afat, pasi Capital Invest Sh.A  ju mundëson shtyrjen e afatit të ripagimit për 10 ose 30 ditë pa penalitete e sorrollatje kundrejt pagimit të një komisioni.

Norma efektive e interesit (NEI) është totali i kostos së kredise për klientin e shprehur si përqindje e vlerës së kredisë së dhënë. Kostoja e kredisë për klientin është totali i të gjitha shpenzimeve ku përfshihen interesat, komisionet dhe shpenzime të tjera sipas marrveshjes së kredisë.

Produkti  MINI Kredi – Kredi per kliente per here te pare cash/bankë. Shuma nga 5’000 lekë  deri në 50’000 Leke; Norma e interesit 0-15%, afati 30 ditë)

Capital Invest Sh.a

Capital Invest është institucion financiar, jo bankë e liçensuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2010, liçensë nr. 19, për aktivitetin e mikrokredisë. Me një eksperiencë rreth 10 vjeçare, Capital Invest ka qënë pjesë integrale e mekanizmit financiar.

Mikrofinancimi është mekanizmi i cili u ofron nje segmenti të gjerë konsumatorësh mjete financiare. Kështu duke ndikuar në menyre të drejtpërdrejt situatën e tyre ekonomike. Duke adresuar mungesën e burimeve financiare në zonat apo grupe konsumatoresh me vështirësi financiare. Institucionet e mikrofinancës kanë qenë në gjendje të ndërtojnë një industri ndihmëse. Përpos asaj bankare, e cila nuk trajton kërkesat e këtij grupi.

Ne, synojme që në një hark kohor sa më të shkurtër, të arrijmë partneritetet dhe pozitën e nevojshme. Për të qenë sa me i aksesueshëm, fleksibël dhe i besueshëm për çdo konsumator në Shqipëri

Shpërndaje me miqtë tuaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Formular aplikimi

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
en_USAlbanian